Tinh dầu Khuynh diệp (Ấn Độ)

60,000 

Gốc thực vật Eucalyptus globulus

Bộ phận chiết xuất Lá, cành

Phương pháp chưng cất: Cuốn hơi nước

Xuất xứ nguyên liệu: Ấn Độ

Tinh dầu Khuynh diệp (Ấn Độ)

60,000