Tinh dầu Nghệ (Ấn Độ)

130,000 

Gốc thực vật Curcuma longa

Bộ phận chiết xuất Củ

Phương pháp chưng cất: Cuốn hơi nước

Xuất xứ nguyên liệu: Ấn Độ

Tinh dầu Nghệ (Ấn Độ)

130,000